Strona – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet zlecona do stworzenia przez AGENCJA BRUSSA Jarosław Brussa mieszczącą się pod adresem Wełnica Os. Słoneczne 20, NIP 784-140-22-49 REGON: 631279491 umożliwiającą użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez firmę AGENCJA BRUSSA Jarosław Brussa a także innych światowych zasobów Internetu.

AGENCJA BRUSSA Jarosław Brussa informuje, iż wszelkie informacje zawarte na niniejszej Stronie oraz stronach z nim związanych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Korzystanie ze strony internetowej www.agencjabrussa.pl (zwanej również “Strona”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik (odwiedzający stronę) nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania ze Strony.

AGENCJA BRUSSA Jarosław Brussa wyraża zgodę, aby użytkownicy przeglądali zawartość Strony, drukowali i kopiowali jego fragmenty dla użytku osobistego. Zabrania się wykorzystywania informacji zawartych na Stronie dla celów komercyjnych.

AGENCJA BRUSSA Jarosław Brussa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność oraz kompletność przedstawionych informacji publikowanych na Stronie oraz stronach z nią związanych (mogą być one przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione) a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania tych informacji ponosi użytkownik Strony.

W szczególności AGENCJA BRUSSA Jarosław Brussa  nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. decyzje użytkowników podejmowanie na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.agencjabrussa.pl
  2. zawartość stron zewnętrznych połączonych ze Stroną za pomocą linków,
  3. skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych na Stronie,
  4. przerwy w dostępie do sieci internet,
  5. bezpośrednie, pośrednie oraz przypadkowe straty i szkody spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku korzystania ze Strony,
  6. działanie osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania ze Strony naruszające prawo, w tym zwłaszcza wszelkie informacje zamieszczone na Stronie bez zgody AGENCJA BRUSSA Jarosław Brussa lub przez firmę nie opracowane,
  7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, błędami systemów operacyjnych.

AGENCJA BRUSSA Jarosław Brussa ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Strony lub jego części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie użytkowników.Wszelkie nazwy, znaki i logo,
w tym zwłaszcza nazwy i logo firm, znaki towarowe, inne oznakowania produktów, hasła reklamowe itp. (“Znaki Handlowe”) pojawiające się na niniejszej Stronie są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi zastrzeżonymi na rzecz firmy AGENCJA BRUSSA Jarosław Brussa oraz podlegają ochronie prawnej. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej Strony jest surowo zakazane.

Wszystkie materiały zamieszczone na Stronie są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, publikowany, modyfikowany, ładowany, dystrybuowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, fotograficznych, mechanicznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia firmy AGENCJA BRUSSA Jarosław Brussa