Press Room

Materiały graficzne udostępniane w tym dziale są dopuszczone do użytku na potrzeby marketingu lub informacyjnego.

Materiały tekstowe są udostępniane tylko i wyłącznie w celu informacyjnym.

Wszelkiego rodzaju znaki towarowe / logotypy muszą być wykorzystywane ściśle z zasadami określonymi w księdze identyfikacji wizualnej. Jakiekolwiek modyfikacje niezgodne z określonymi zasadami są surowo zabronione.